Monday, June 10, 2013

June Birthdays

Phóng Sự Bằng Hình


2013-06-09 June Birthdays-1860

Các Bạn ở Cali Đón Tiếp Lập Rỗ (Lamro)2013-06-09 June Birthdays-1873

Các Nàng Dâu 7/68Click on this image for a complete photo set of '2013 June Birthdays by Hoàng Khai Nhan, on Flickr'

"June Birthdays" CakeNhững Bạn Mình Trong Ngày Tình Tháng Sáu


2013-06-09 June Birthdays-1936

Linh "Tinh Kỳ Lạ" & Ái Khanh2013-06-09 June Birthdays-1926

Nhan "Bố Già" & Hiền2013-06-09 June Birthdays-1928

Khanh "Khưu Văn Vảnh" & Yến2013-06-09 June Birthdays-1904

Hoa "No One" (Hoa Ichiban) & Thủy2013-06-09 June Birthdays-1910

N.V. Biên & Vinh2013-06-09 June Birthdays-1911

Nguyên "Bi Vuông" & Dzuyên Hà2013-06-09 June Birthdays-1917

Cay "Công Công" & Thanh Chi2013-06-09 June Birthdays-1919

Lập "Huế" & Hoàng Anh2013-06-09 June Birthdays-1958

Nguyễn Minh Hướng & Diễm2013-06-09 June Birthdays-1923

"Hội Đồng" Triết & Mộng Hoa2013-06-09 June Birthdays-1925

Phú "Tề Thiên" & Ái Liên2013-06-09 June Birthdays-1948

N.Q. Tầm & Thúy Anh2013-06-09 June Birthdays-1967

Đ.T. San & "Đại Cồ Sư Tỷ" Thủy2013-06-09 June Birthdays-2056

Giang "Thi Sĩ" & "Giang" Thanh2013-06-09 June Birthdays-1955

Khách Mời: Anh Chị Minh & DungClick on this image for a complete photo set of '2013 June Birthdays by Hoàng Khai Nhan, on Flickr'

Complete Photo Set of "June Birthdays"

(Click on the image above to see a complete photo set)

2013-06-09 June Birthdays-2059

Hoa Cho Ngày Sinh Nhật


1 comment:

  1. Ghi lại lời nhắn của bác Thanh Cún:

    Hình quá đẹp. Lâp Rổ càng già càng trẻ ra, Nhắn Lập Rổ mấy đứa cháu ngoại lai Mễ ở San Antonio gởi lời thăm, "Mấy" bà ngoại tụi nó đi lính ở khu "quặp", Lackland AFB, bây giờ lên đến chức Chief Master Sergeant vẫn còn nhớ người xưa.

    Huỳnh Bá Thanh
    (Thanh Kool)

    ReplyDelete

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!