Tuesday, June 11, 2013

Lập Rỗ Tái Ngộ Bạn Bè

9 June 2013

Southern California, USA


Video: Chuyện văng như pháo TếtVideo: "Lamro" hứaVideo: "Lamro" hẹn
Hình Ảnh Lưu Niệm


'Lamro' tái ngộ bạn bè - Click to see larger version!
"Lamro" chụp ảnh lưu niệm với các bạn Nam Cali

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!