Monday, June 24, 2013

Nhớ Bạn Thanh

Huỳnh Bá Thanh

Đào Hiếu Thảo

Quý anh, chị khoá 7/68 Không Quân thân mến,

Vô cùng sửng sốt khi nghe bạn Xuân dặn: "Thảo ngồi cho vững nghe, Huỳnh Bá Thanh mất rồi!.."

Đầu ốc quay cuồng, ngồi xuống bậc thềm, thở dài, lẩm nhẩm "Trời ơi, sao vậy?"...

Bạn Thanh là một trong những khoá sinh trẻ nhất khoá 7/68 KQ, được phục vụ ngành Truyền Tin Điện Tử, trước năm 1975 được tuyển về Trung tâm Kỹ thuật Phú Thọ học kỹ sư trong kế hoạch Hậu Chiến.

Thỉnh thoảng anh em Khoá 7/68 KQ được dịp đón tiếp hai bạn Thanh, Hoàng khi về Washington DC dự Lễ hội do Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo Hải Ngoại tổ chức.

Được biết bạn Thanh nghỉ hưu sớm để lo việc truyền bá giáo lý nhà Phật.

Nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm cùng chia sẻ với Thanh (Cún) từ thời học Quang Trung, Thủ Đức, Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân Nha Trang, những lần họp khoá, các sinh hoạt tôn giáo...

Cầu nguyện cho hương linh bạn Huỳnh Bá Thanh ngàn thu an giấc nơi Cõi Vĩnh Hằng, Miền Tiên Cảnh.

Kính thư,

Đào Hiếu ThảoNo comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!