Monday, March 24, 2014

Con Dốc Ngày Xanh Xưa

thơ Phương Anh


Chiều
ai về ngang qua con dốc
nắng nghiêng trên vai người
vàng vạt nắng thu xưa...

con đường
ai cất giữ làm chi kỷ niệm
cho lòng ray rứt mãi cơn đau
tháng ngày xanh xưa
áo trắng ai về ngang con dốc
chiều mưa
chiều thu xưa
ấm mãi bờ vai thơm
thương mãi nụ hôn đầu...

con đường
những ngày mưa hiu hắt
mưa ướt vai ai
mưa thấm tim người
ai qua rồi làm rớt nụ hôn môi
cho con dốc cứ dài thêm nhung nhớ!

con đường
hôm nay ai về
ngậm ngùi thương một màu nắng cũ
nhớ ai cười
tay vàng khói thuốc
những lần cúi xuống
những nụ hôn...

1 comment:

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!