Saturday, March 29, 2014

Này Biển Hãy Mang Đi...

Thơ Phương Anh
Này biển, hãy mang đi giùm em
những sáng chiều mịt mùng gió cát
gởi về người nụ hôn ngày ấm áp
hay vòng tay xa ngậm ngùi lãng quên?

Thì một đời vẫn cách biệt buồn tênh
Vẫn dấu ấn ngậm ngùi con sóng vỗ
Vẫn những chiều biển gào tên nhung nhớ
Vẫn mắt đêm buồn hiu hắt đại dương...

Vĩnh biệt người, chân hồ hải ngàn phương
Em vẫn đợi... bao năm rồi vẫn đợi!
Chiều bên ai sóng ru lời ân ái
Vòng tay xa, lạnh buốt mắt đêm

Vẫn những chiều, em - biển gọi tên
nghe con sóng vỗ về cơn bão dữ
Em-vô-vọng mắt đêm buồn dong ruổi
vẫn mơ chân ai lạc bước quay về

Trùng dương đêm mắt biển gọi hôn mê
Vẫn héo hắt đèn khuya, chờ đợi...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!