Sunday, March 9, 2014

Sợ VợNói ra các bác chớ cười,
Thằng chồng sợ vợ nhất đời là tôi!
Vợ chưa gọi đã dạ rồi,
Vợ vừa liếc mắt là ngồi im ru.
Nghe xong bác bảo tôi ngu,
Thì tôi chỉ biết cười trừ mà thôi.
Gây với vợ chỉ thiệt thòi,
Con vợ nó giận thiếu người nấu ăn.
Thiếu người săn sóc bữa cơm,
Thiếu người rửa chén, giặt quần áo cho.
Bây giờ các bác hiểu chưa,
Sợ vợ một chút, vừa no, vừa nhàn!

Hoa Lục Bình


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!