Thursday, February 26, 2015

Đêm Xuân (Phạm Duy) Sĩ Phú

Đêm Xuân


Nhạc Phạm Duy

Tiếng hát Sĩ PhúClick on the video thumbnail below to play!Đêm Xuân

Hình Ảnh: Hoài Nam & Dương Quốc Định

Video edited & presented by
Hoàng Khai NhanNo comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!