Wednesday, July 22, 2015

Lý Bông Dừa: Thủy Chung Vẹn Chữ

Thủy Chung Vẹn Chữ

Phạm Văn Phú sáng tác

Để tặng bà xã Ái Liên

Nhân kỷ niệm 32 năm ngày kết hôn

22 July 1883 - 22 July 2015

Tiếng hát: Chính Tác Giả


Click on the video below to play!


Lý Bông Dừa: Thủy Chung Vẹn Chữ

Tiếng hát: Phạm Văn PhúNo comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!