Monday, July 6, 2015

Ngồi Tựa Song Đào

Dân Ca Quan Họ

Phần 1: Phạm Văn Phú soạn lời

Phần 2: Lời cổ Bắc Ninh

Tiếng hát: Ái Liên & Phạm Văn Phú


Click on the video below to play!


Ngồi Tựa Song Đào

Tiếng hát: Ái Liên & Phạm Văn Phú1 comment:

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!