Sunday, July 12, 2015

Sinh Nhật Tháng 7

July Birthdays

Hosted by Hồ Viết Yên & Hồ Tuyết Lan

Chúc mừng Sinh Nhật Tháng 7 đến các anh chị:

Jul 01: Lê Tấn Thành
Jul 08: Vòng Lợi Hỷ (Chị Trương Văn Tập)
Jul 14: Nguyễn Minh Hướng
Jul 14: Thu (Chị Lương Thanh Hùng)
Jul 14: Dang (Chị Vũ Ngọc Trần)
Jul 16: Vũ Ngọc Trần
Jul 20: Lê Văn Mạnh
Jul 22: Hồ Tuyết-Lan (Chị Hồ Viết Yên)
Jul 23: Nguyễn Văn Biên
Jul 28: Đinh Bá Hạnh
Jul 29: Mộng Hoa (Chị Nguyễn Hữu Triết)
Jul 31: Dzuyên Hà (Chị Trần Ngọc Nguyên)

Photo Album


Click on the photo below to see all photos!

 
Flickr®

Hi hoanglaotata!

hoàng khai nhan (Nhan Hoàng) shared his Flickr album with you.

July Birthdays

An album by hoàng khai nhan
July 11, 2015
Hosted by 7/68ers Hồ Viết Yên
2015-07-11 768KQ July Birthdays-08842015-07-11 768KQ July Birthdays-08912015-07-11 768KQ July Birthdays-0844
2015-07-11 768KQ July Birthdays-08422015-07-11 768KQ July Birthdays-0852
2015-07-11 768KQ July Birthdays-08622015-07-11 768KQ July Birthdays-0849
2015-07-11 768KQ July Birthdays-08452015-07-11 768KQ July Birthdays-0855
July Birthdays:

Jul 01: Lê Tấn Thành
Jul 08: Vòng Lợi Hỷ (Chị Trương Văn Tập)
Jul 14: Nguyễn Minh Hướng
Jul 14: Thu (Chị Lương Thanh Hùng)
Jul 14: Dang (Chị Vũ Ngọc Trần)
Jul 16: Vũ Ngọc Trần
Jul 20: Lê Văn Mạnh
Jul 22: Hồ Tuyết-Lan (Chị Hồ Viết Yên)
Jul 23: Nguyễn Văn Biên
Jul 28: Đinh Bá Hạnh
Jul 29: Mộng Hoa (Chị Nguyễn Hữu Triết)
Jul 31: Dzuyên Hà (Chị Trần Ngọc Nguyên)

Happy Birthday Các Bác
Don't want to receive messages from Flickr members via email? Change your notification settings. To report abuse, click here.
Your use of Flickr is subject to the Yahoo! Terms of Service and Privacy Policy and the Flickr Community Guidelines

Thơ Chúc Sinh Nhật


Các anh, các chị chúc mừng
Sinh nhật tháng 7 tưng bừng vui chơi
Luôn luôn vang vọng tiếng cười,
Để cho phiền não cuộc đời tiêu tan.
Nâng ly lên, hãy chúc mừng
Sinh nhật tất cả bạn vàng chúng ta!

Hoa Ichiban

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!