Wednesday, November 25, 2015

Đố Ai (Phạm Duy) Thái Thanh

Sáng tác: Phạm Duy

Tiếng hát: Thái Thanh

Hình ảnh: Chánh Nguyễn

Dàn dựng: Hoàng Khai Nhan


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!