Thursday, May 14, 2015

Bài Tưởng Niệm

Bài Tưởng Niệm Trần Đình Hùng

Trương Văn Thanh

2 comments:

  1. Bài viết vội vã nhưng với lối diễn tả trang trọng đã gây xúc động. Cám ơn Thanh đã từ nơi xa xôi đến đây, không quản ngại thời giờ và tiền bạc để thay mặt anh em gửi đến Hùng những lời tha thiết! Ở nơi chín suối, chắc hẳn Hùng cũng nở nụ cười mãn nguyện!

    ReplyDelete
  2. Bài viết vội vã nhưng với lối diễn tả trang trọng đã gây xúc động. Cám ơn Thanh đã từ nơi xa xôi đến đây, không quản ngại thời giờ và tiền bạc để thay mặt anh em gửi đến Hùng những lời tha thiết! Ở nơi chín suối, chắc hẳn Hùng cũng nở nụ cười mãn nguyện!

    ReplyDelete

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!