Monday, May 11, 2015

Hùng Ơi! Vĩnh Biệt Mày

Hùng ơi! mày hãy ngủ yên,
Linh hồn mày đã ở trên thiên đàng
Trong vòng tay Chúa quyền năng,
Giờ mày đang ngắm dung nhan của Ngài.

Bọn tao thương tiếc, ngậm ngùi,
Nhưng mà thiên định an bài mày ơi.
Bây giờ mày cứ dong chơi,
An nhàn, thanh thản ở nơi thiên đàng.

Nợ đời, mày đã trả xong,
Chuyến xe liên viễn thoát vòng trần gian.
Đời người ai chẳng một lần,
Xuôi tay, nhắm mắt theo ông, theo bà.

Thôi tao vĩnh biệt mày nha!!

Phạm Minh Hoa

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!