Monday, May 4, 2015

Người Ở Lại Charlie

Nghe Bạn Mình Hát

Người Ở Lại Charlie

Sáng tác: Trần Thiện Thanh

Tiếng hát: Thúy Anh


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!