Tuesday, May 12, 2015

Trời Kêu Đừng "Dạ"

Tao đã dặn trời kêu đừng có dạ
Mày Không nghe giờ lỡ dở hết rồi.
Trách mày thì cũng thế thôi,
Nên đành thương tiếc, ngậm ngùi, tiễn đưa.

Mày lên đó gặp những thằng đi trước,
Chúng tao gởi lời thăm tụi nó nghe Hùng.
Bọn mày giờ đã thong dong,
Gặp nhau đều đặn để cùng hàn huyên.

Ở dưới này tụi tao Không quên được,
Bọn tụi mày, từng dự tiệc Reunion.
Năm nay vắng mặt rồi Hùng,
Lại thêm ánh nến thắp cùng anh em!

Hoa Lục Bình
No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!