Monday, October 5, 2015

7/68 KQ Thăm Bạn Tại Nhà N.B.Thân

Photos by Nguyễn Thế Long


Click on the image below to see a complete photo slideshow!Hosted by Nguyễn Bá Thân

Oct 3, 2015
1 comment:

  1. Nam và Bắc Cali Hội Ngộ rất tình cờ. Có lẽ đây là lần đầu tiên đông và vui nhất!
    Cảm ơn anh chị Nguyễn Bá Thân đã tạo thuận lợi cho lần họp mặt này.
    Cầu mong hai bạn Nguyễn Bá Tòng và Phan Minh Nhơn sức khoẻ khả quan hơn và sớm hồi phục.
    tdp.

    ReplyDelete

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!