Wednesday, October 14, 2015

Mừng Reunion 47


RU47 thế này 
Ai xem không thích, không ngất ngây lòng
3 ngày anh chị thong dong
Cùng nhau tụ tập trải lòng yêu thương
Bạn bè gắn kết mọi phương
Tụ về, ôn lại khôn lường tình thân
Mỗi năm cứ thế một lần
Vào cuối tháng 9 bội phần vui tươi
Các anh các chị lớn rồi
Nhưng trông sắc diện rạng ngời, hân hoan
Các chị áo đẹp, đàng hoàng 
Như là Vương Mẫu huy hoàng ngày xưa
Các anh cũng thế chẳng vừa
Hiên ngang, vững chãi, tựa kề các em 
Bình minh nắng đổ xuống thềm
RU47 càng thêm mặn nồng
Cùng nhau kết nối tình thân
Bao năm kỷ niệm cũng lần về thăm 
Trời cho hưởng lộc bao năm 
Cớ sao không thể kết lòng, chung tay
Cớ sao không thể giãi bày 
Bao điều nhức nhối trả, vay trong lòng
Dẫu cho trăm việc, ngàn công 
Hãy lo thu xếp về thăm một lần
RU công nhọc bội phần
Của ban tổ chức quyết lòng dựng xây
Cám ơn trời đất lắm thay
Ước gì như thế dài dài cùng nhau

Đoàn Lương 
Xanh Thỵ Nhạn Trắng

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!