Saturday, October 10, 2015

Dư Âm Ngày Họp Mặt Vẫn Còn

Tưởng không rồi lại có,
Tưởng có rồi lại không.
Nhưng rồi mọi việc cũng xong
RU 47 thành công bất ngờ.
Bạn bè đến thật đúng giờ,
Mặt mừng, tay bắt thật là thân thương.
Bao nhiều kỷ niệm quân trường,
Đã được nhắc đến mỏi mồm, mỏi tay.
Rượu nồng rót đã cạn chai,
Chúc mày khỏe mạnh, chúc mày thành công.
Mọi người một ý, một lòng,
Mỗi năm tổ chức Reunion một lần.
Cuối tuần tháng 9 mỗi năm,
Ba ngày họp khóa, rất mong bạn về.
Nhất là các bạn ở xa,
Bao năm không gặp, hãy về gặp nhau.
Kẻo không mai mốt qua cầu,
Không ai đến, không người nào viếng thăm.
Hãy thu xếp, để mỗi năm,
Về đây họp mặt hàn huyên đã đời.

Hoa Lục Bình

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!