Tuesday, October 6, 2015

Chân Dung 7/68 KQ

Reunion 2015 (RU-47)

26 September 2015

Photos by Nguyễn Thế Long


Click on the image below to see a complete photo album!Chân Dung 7/68 KQ

26 September 2015
No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!