Thursday, October 8, 2015

Hoa Soan Bên Thềm Cũ (Tuấn Khanh) Trần Đình Phước

Sáng tác: Tuấn Khanh

Tiếng hát: Trần Đình Phước

Quay & dựng phim: Nguyễn Thế Long
No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!