Tuesday, February 24, 2015

Mừng Vui Hội Ngộ

Nghe Bạn Mình Hát

Mừng Vui Hội Ngộ

Sáng tác: Phạm Văn Phú

Tiếng hát: Ái Liên


Mừng Vui Hội Ngộ

Đàn Tì Bà: Khả Hân

Đàn Nguyệt: Phạm Văn Phú

Đàn Bầu: Đặng Hùng

Đàn Tranh: GS Nguyễn Châu
No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!