Friday, February 13, 2015

Ngàn Năm Mây Bay (Nguyễn Hiền) Kim Tước

Ngàn Năm Mây Bay

Sáng tác: Nguyễn Hiền

Tiếng hát: Kim Tước

Hình ảnh: Internet

Ngàn Năm Mây Bay

Sáng tác: Nguyễn Hiền

Tiếng hát: Kim Tước


Thủ bút của tác giả:No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!