Sunday, April 7, 2013

Michael Châu Photography

Michael Châu nhìn bởi Nguyễn Thế Long
Michael Châu nhìn bởi Nguyễn Thế Long


Vòng Đời
( Circle of Life )Circle of Life 1
( Nhập Thế )

photo by Michael ChâuCircle of Life 2
( Nghinh Xuân )

photo by Michael ChâuCircle of Life 3
( Khai Tâm )

photo by Michael ChâuCircle of Life 4
( Tĩnh Lặng )

photo by Michael Châu


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!