Friday, April 26, 2013

Nghe Bạn Mình Hát: Bích Liên Hát Nhạc Buồn

Bích Liên Hát Nhạc Buồn

 1. Bến Xuân
  Văn Cao & Phạm Duy
 2. Mộng Du
  Phạm Duy
 3. Đêm Thu
  Đặng Thế Phong
 4. Những Lời Ru Cuối
  Thơ Nguyễn Đình Toàn, Nhạc Tuấn Khanh
 5. Kiếp Nào Có Yêu Nhau
  Thơ Hoài Trinh, Nhạc Phạm Duy
 6. Còn Gì Nữa Đâu
  Phạm Duy
 7. Chiều Khúc
  Hoàng Khai Nhan
 8. Vết Chim Bay
  Thơ Phạm Thiên Thư, Nhạc Cung Tiến
 9. Đôi Mắt Người Sơn Tây
  Thơ Quang Dũng, Nhạc Phạm Đình Chương
 10. Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà
  Thơ Hữu Loan, Nhạc Phạm Duy

Bích Liên Hát Nhạc Buồn


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!