Monday, April 1, 2013

Sông Chiều

Thơ Hoàng Anh

Sông Chiều

Dừng đây vài phút bên cầu
Hoàng hôn sông nước một màu thẳm xanh
Bờ bên khói bếp mong manh
Thuyền ai gác mái bập bềnh nước xuôi
Bỗng dưng lòng nhớ bồi hồi
Ngày vui êm ấm xa trôi bao giờ
Bước đi từng bước ngẩn ngơ
Lòng buồn như thể chưa bao giờ buồn
Tiễn chiều xa vẳng hồi chuông
Nghe như tiếng nhạc sông buồn thiên thu!..

Hoàng Anh

Hoàng Anh

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!