Sunday, April 21, 2013

Minh Cà Hùm Thăm Cali

Phóng Sự Bằng Hình

Nguyễn Giang & Michael Châu

Saturday, April 20, 2013Minh Cà Hùm - Người chụp: Michael Châu


Minh Cà Hùm Thăm Cali, hình chụp tại Café Lily Bakery
Người chụp ảnh: Michael Châu


Quận Cam, Thứ Bảy, 20/4/2013, Các bạn chào đón Minh-Cà-Hùm tại Café Lily Bakery, California.
Trái qua phải: San, Hướng, Minh, Triết, Biên, Linh, Long, Hoa, Lập, Thụy, Hùng
Người chụp ảnh: Nguyễn Giang


Tụ tập nhậu nhẹt tại nhà Lập Huế mừng Minh Cà Hum thăm Ca-li!
Người chụp ảnh: Nguyễn Giang


Tụ tập nhậu nhẹt tại nhà Lập Huế mừng Minh Cà Hum thăm Ca-li!
Người chụp ảnh: Michael Châu


Con nhạn "Thư Sinh" Minh Hướng... giã từ vũ khí!
Người chụp ảnh: Nguyễn Giang


Thấy Chưa Quắc Cần Câu!
Người chụp ảnh: Michael Châu

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÊM ẢNH by Michael Châu!

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!