Wednesday, November 13, 2013

Hội Ngộ ở nhà anh chị Phạm Xuân Trường

November 9, 2013

San Jose, California


Gõ con chuột vào hình nhỏ để xem hình lớn hơn!


2013-11-09 768 PXTruong Party-8381
A/c Nhan
2013-11-09 768 PXTruong Party-8352
A/c Trường
2013-11-09 768 PXTruong Party-8380
A/c Khanh
2013-11-09 768 PXTruong Party-8334
Hội đồng Tướng Lãnh
2013-11-09 768 PXTruong Party-8325
Hội đồng Nội Các
2013-11-09 768 PXTruong Party-8387
Trên Bàn Tiệc
2013-11-09 768 PXTruong Party-8322
Hội đồng Nội Các
2013-11-09 768 PXTruong Party-8320
Hội đồng Nội Các
2013-11-09 768 PXTruong Party-8330
Hội đồng Nội Các
2013-11-09 768 PXTruong Party-8343
Khanh, Tập, Nhan
2013-11-09 768 PXTruong Party-8351
A/c Phạm Xuân Trường
2013-11-09 768 PXTruong Party-8345
Khanh, Quí, Nhan
2013-11-09 768 PXTruong Party-8346
Khanh, Thành, Nhan
2013-11-09 768 PXTruong Party-8348
Khanh, Tòng, Nhan
2013-11-09 768 PXTruong Party-8394
Trường, Long, Thành
2013-11-09 768 PXTruong Party-8392
Bàn tiệc
2013-11-09 768 PXTruong Party-8399
Tướng Lãnh
2013-11-09 768 PXTruong Party-8408
Chủ nhà với máy pha cà phê
2013-11-09 768 PXTruong Party-8353
Gươm Giữa Rừng Hoa
2013-11-09 768 PXTruong Party-8361
Vắng Ông Chủ Nhà!
2013-11-09 768 PXTruong Party-8403
Trên bàn tiệc

VideoXem Hình Ảnh Cũ
by Nguyễn Thế Long
Gõ con chuột vào đây
để xem toàn bộ album
Hội Ngộ ở nhà anh chị Phạm Xuân Trường
Photos by HLTT
Gõ con chuột vào đây
để xem toàn bộ album
Hội Ngộ ở nhà anh chị Phạm Xuân Trường
và anh chị Trương Văn Tập

Photos by Nguyễn Thế LongCám ơn anh chị Phạm Xuân Trường

và các anh chị Bắc CaliNo comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!