Wednesday, November 13, 2013

Nghe Bạn Mình Hát: Thu Quyến Rũ

Thu Quyến Rũ

Nhạc & lời: Đoàn Chuẩn & Từ Linh

Tiếng hát: Lê Văn Mạnh

Tiếng đàn: Phạm Ngọc Lân

Hình ảnh: Internet

Video: Hoàng Khai NhanLê Văn Mạnh
by Nguyễn Thế Long

Gõ con chuột vào video dưới đây để nghe:

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!