Wednesday, November 13, 2013

Hội Ngộ ở Nhà Anh Chị Trương Văn Tập

November 11, 2013

San Jose, California


Gõ con chuột vào hình nhỏ để xem hình lớn hơn!


2013-11-11 768 TVTap Party-8729
Anh Trương Văn Tập
2013-11-11 768 TVTap Party-8736
A/c Trương Văn Tập
2013-11-11 768 TVTap Party-8739
Chị Trần, Chị Nhan
2013-11-11 768 TVTap Party-8746
Quây Quần
2013-11-11 768 TVTap Party-8743
Các Nội Tướng
2013-11-11 768 TVTap Party-8747
Hội Đồng Tướng Lãnh
2013-11-11 768 TVTap Party-8752
"Trần Thân!"
2013-11-11 768 TVTap Party-8767
"Phong Trần!"
2013-11-11 768 TVTap Party-8768
"Hùng Mạnh!"
2013-11-11 768 TVTap Party-8771
"Long Nhan!"
2013-11-11 768 TVTap Party-8772
"Phước Long!"
2013-11-11 768 TVTap Party-8765
Trần Trường!
2013-11-11 768 TVTap Party-8784
Hội đồng nội các
2013-11-11 768 TVTap Party-8781
Hội đồng tướng lãnh
2013-11-11 768 TVTap Party-8782
Hội nghị bàn bầu dục
2013-11-11 768 TVTap Party-8778
Hội nghị bàn vuông
2013-11-11 768 TVTap Party-8757
Hội nghị bàn bầu dục
2013-11-11 768 TVTap Party-8730
Hội nghị bàn tròn
Gõ con chuột vào đây
để xem toàn bộ album
Hội Ngộ ở nhà anh chị Trương Văn Tập
Photos by HLTT
Gõ con chuột vào đây
để xem toàn bộ album
Hội Ngộ ở nhà anh chị Phạm Xuân Trường
và anh chị Trương Văn Tập

Photos by Nguyễn Thế LongCám ơn anh chị Trương Văn Tập

và các anh chị Bắc CaliNo comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!