Monday, November 18, 2013

Nghe Bạn Mình Hát: Mùa Thu Mây Ngàn

Nhạc: Từ Công Phụng

Tiếng hát: Trần Đình PhướcTrần Đình Phước


Click vào video dưới để nghe:


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!