Friday, November 1, 2013

November BirthdaysChúc mừng sinh nhật tháng 11 đến các bạn:


Thanh Chi (chị Châu Cay) - November 7
Đào Hiếu Thảo - November 11
Phạm Minh Hoa - November 18
Phạm Văn Phú - November 22
No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!