Friday, November 15, 2013

Trước Hiên Nhà by Lê Tấn Thành

Trước Hiên Nhà

Camera: iPhone 5

Người mẫu: Khanh, Yến, Hiền, Nhan

Location: Trước nhà bác Thành

Date: 9 November 2013


iPhoneography by Lê Tấn Thành


2013-11-10 Khanh Yen Nhan Hien-5305

Trước Hiên Nhà

Photographed by Lê Tấn Thành

( Gõ con chuột vào hình để xem hình lớn hơn! )


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!