Friday, November 1, 2013

Nghe Bạn Mình Hát: Bên Bờ Đại Dương

Bên Bờ Đại Dương


Nhạc: Hoàng Trọng

Lời: Hồ Đình Phương

Hình ảnh: Hoàng Khai Nhan & Internet

Tiếng hát: Trần Đình Phước

Gõ con chuột vào video dưới để nghe bạn mình hát:No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!