Saturday, November 30, 2013

Nghe Bạn Mình Hát: Cho Tôi Lại Từ Đầu

Cho Tôi Lại Từ Đầu

Nhạc & lời: Trần Quang Lộc

Guitarist : Lê Từ Phong

Trình bày: Châu Chi
Click on the video below to play:

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!