Monday, December 16, 2013

December Birthdays

Sinh Nhật Tháng 12Videos


Click on the videos below to play!


Cùng hát "Happy Birthday!"


Khóa 7 Dựng Lều!Ồn Ào Quá Xá!Quá Nhiều Ý KiếnNhiều tay chụm lại gì mà chẳng xong!


Hình Ảnh


Click on any thumbnail to see its larger image!

2013-12-15 December Birthdays-9971
Birthday boy (Nguyên) and birthday girls (Khanh & Hiền)
surrounded by friends


2013-12-15 December Birthdays-9780
Chị Hiền (H.K.Nhan)
2013-12-15 December Birthdays-9994
Chị Khanh (T.K.Linh)
2013-12-15 December Birthdays-9981
Anh T.N.Nguyên
2013-12-15 December Birthdays-9835
Hội nghị bàn chữ nhật
2013-12-15 December Birthdays-9872
Vượt đèo vượt nương... dô!
2013-12-15 December Birthdays-9963
Những người đổi đời khóa 7
2013-12-15 December Birthdays-9988
Hiền Nhan
2013-12-15 December Birthdays-9992
Khanh Linh
2013-12-15 December Birthdays-9985
Dzuyên Hà Nguyên
2013-12-15 December Birthdays-9847
"Lập Thân!"
2013-12-15 December Birthdays-9848
"Linh Hướng!"
2013-12-15 December Birthdays-9849
"Cây Tùng!"
2013-12-15 December Birthdays-9851
"Gian.. Hùng!"
2013-12-15 December Birthdays-9852
"(Công) Còn.. Nguyên!"
2013-12-15 December Birthdays-9863
"Long Nhan!"
2013-12-15 December Birthdays-9895
"Từ Tâm!" (Tú Tầm)
2013-12-15 December Birthdays-9905
Ban tam ca "Phê"!
2013-12-15 December Birthdays-9878
Mời anh xơi... xôi!
2013-12-15 December Birthdays-0011
Tam ca "3 Sao Sẹt"
2013-12-15 December Birthdays-0018
Tứ ca "Xóm Nhà Lá"
2013-12-15 December Birthdays-0029
Ca sĩ "Giangaliano"!
2013-12-15 December Birthdays-0012
Ru hồn trong tiếng nhạc!
2013-12-15 December Birthdays-0075
Cay điều khiển chương trình
2013-12-15 December Birthdays-0056
Đôi song ca tình tứ
2013-12-15 December Birthdays-0034
Chị Dzuyên Hà
2013-12-15 December Birthdays-0045
Chị Thanh Chi
2013-12-15 December Birthdays-0025
Chị Hoàng Anh
2013-12-15 December Birthdays-0040
Nguyễn Minh Hướng
2013-12-15 December Birthdays-0093
Hoàng Lão Tà Tà
2013-12-15 December Birthdays-9951
A/c Tùng nướng sườn BBQClick here to see a complete photo set
DECEMBER BIRTHDAY

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!