Tuesday, December 24, 2013

Tưởng Nhớ Đến Các Bạn 7/68 KQ Đã Khuất

Năm Cũ Gần Qua - Năm Mới Sắp Đến

Cùng Tưởng Nhớ Đến Các Bạn 7/68 KQ Đã Khuất

( Trích Từ Video Reunion 2013 )

-( 45 Năm Ngày Nhập Ngũ )-1 comment:

  1. Xem lại vẫn thấy còn xúc đông quá ! Thanks for this idea .

    ReplyDelete

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!