Friday, December 27, 2013

Nghe Bạn Mình Hát

Hò Lờ

Trần Công Anh Dũng

Tập hát "Bạch Đằng Giang"

Ban Đồng Ca 7/68 KQ

"Birthday Song" & "Em Kỳ Diệu" Thơ

Chị Đoàn Lương đọc thơ

Tình Lính

Đào Hiếu Thảo

Đêm Không Quân Quê Người - Vũ Khanh

Trương Tấn Thảo

Lối Về Xóm Nhỏ - Trịnh Hưng

Tốp Ca "Xóm Nhà Lá"

(L-R: chị Linh, chị Triết, chị Khanh, chị San, chị Biên, chị Nhan)
Bây Giờ Tháng Mấy - Từ Công Phụng

Nguyễn Hữu Triết

Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn

Nguyễn Giang

24 Giờ Phép

Chị Trương Văn Tập

Túp Lều Lý Tưởng

Chị Kim Khôi, Chị Thúy Anh & chị Hàn Vinh

Có Những Người Anh & Tôi Viết Tên Anh

Tứ Ca "Bốn Vì Sao Sẹt"

(L-R: chị Châu Chi, chị Dzuyên Hà, chị Hoàng Anh, chị Hàn Vinh)
Làng Tôi

Tốp Ca "Xóm Nhà Lá"

(L-R: chị Hướng, chị Giang, chị Nhan, chị Biên, chị Hoa, chị Khôi)
Đường Xưa - Quốc Dũng

Thanh Chi

Mưa Thì Thầm

Duyên Hà

Autumn Leaves

Thúy Anh

Tôi Yêu Quê Tôi

Chị Hướng & Chị Biên

Tập Hát "Cô Gái Việt"

Tốp Ca Nữ 7/68 KQ
1 comment:

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!