Wednesday, December 18, 2013

Xuân Về Chưa

thơ Hoa Lục Bình


Tặng các bác bên miền Đông H.K.Hôm nay đã Tết chưa chị nhỉ
Viễn xứ lâu ngày em lãng quên
ở đây tuyến phủ, cây trơ lá
Em không tìm thấy dáng Xuân quen!

Em nhớ khi xưa ở bên nhà
Xuân về, cây cỏ nở muôn hoa
Gió Xuân phơi phới, hương Xuân thắm
Ríu rít trên cành, chim hót ca

Phố phường lấp lánh, đèn muôn sắc
Chùa chiền tất nập, khách phương xa
Giáo đường nô nức, người đi lễ
Xác Pháo hồng tươi khắp mọi nhà

Bên này Xuân đến cũng như không
Chẳng pháo mừng vui, chẳng rượu nồng
Hoa không thấy nở, cây trơ lá
Xuân về viễn xứ vẫn là Đông

Hoa Lục Bình


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!