Saturday, December 7, 2013

Trang Thơ Cũ: Thơ Dại

Thơ Dại

Thơ Yến Khanh


Đặc San Xuân Nguyễn Bá Tòng, 1963

Em là em gái tuổi mười lăm,
Trắng cả tâm tư, trắng cõi lòng.
Thu về em ngắt cành hoa nhỏ,
Trang điểm hồn trinh, chẳng nhớ mong.

Em vẫn là em tóc xõa vai,
Chưa từng biết chuyện Tháng Năm Dài.
Thời gian ngây dại mềm đôi mắt,
Dại cả hồn em. Dại bóng mây...

Đừng bắt em buồn nhé Thu ơi!
Để em bé dại đến muôn đời.
Để em không thấy mùa Thu vỡ,
Mà khóc trăng sao rụng cuối trời.

Ngàn năm em viết Chuyện Thơ Ngây,
Vòng tay ôm kín giấc mơ đầy,
Đường vào Tu Viện nhiều hoa trắng,
Em hái cho hồn em ngát say.

Đệ Tam C9, Nguyễn Bá Tòng, 1963.

Yến Khanh

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!