Wednesday, December 4, 2013

Hội Ngộ Nhà Bác Kim Méo

7/68rs Hội Ngộ Nhà Bác Kim Méo

Seattle, Washington

July 31, 2013


Hình ảnh kỷ niệm ngày các bạn 7/68
hội họp ở nhà anh chị Kim, Seattle, Washington2013-07-31 Seattle Nha Kim Meo-4972
Khách vừa đến nhà anh chị Kim
Chủ nhà chụp ảnh lưu niệm với khách

Trái qua phải:
Chi, Cay, San, Hạnh, Biên, Vinh, Huân, Thủy, Dung (em gái Biên), chị Kim, Kim, Nhan, Hiền


2013-07-31 Seattle Nha Kim Meo-4974
Bát Công Tử
Trái qua phải:
Hạnh, Biên, Cay, Kim, Huân, San, Phương (em rể Biên), Nhan


2013-07-31 Seattle Nha Kim Meo-4977
Lục Cô Nương
Trái qua phải:
Vinh, Chi, chị Kim, Hiền, Dung (em gái Biên), Thủy


2013-07-31 Seattle Nha Kim Meo-4984
Chủ nhà khai bình rượu quí đãi khách phương xa


Video

Click vào hình dưới để xem video:


Kim Mời Bạn Hiền Uống Rượu Quí


2013-07-31 Seattle Nha Kim Meo-5020
Con gái anh chị Kim giúp Bố Mẹ tiếp các chú các bác


2013-07-31 Seattle Nha Kim Meo-5028
Vui vẻ trên bàn tiệc


2013-07-31 Seattle Nha Kim Meo-5046
Trên bàn tiệc


Video

Click vào hình dưới để xem video:


Tiệc Nhà Kim Méo


2013-07-31 Seattle Nha Kim Meo-5051
Cám ơn anh chị Kim đã cho bạn bè những giây phút vui vẻ đầm ấm
Kim nói: Cám ơn Bả đó tụi bay ơi!


2013-07-31 Seattle Nha Kim Meo-5053
Vợ Thương, Bạn Được Nhờ


2013-07-31 Seattle Nha Kim Meo-5058
Bịn Rịn Chia Tay
Click vào đây để xem toàn bộ hình ảnh bữa tiệc

7/68rs Hội Ngộ Nhà Bác Kim Méo


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!