Monday, April 20, 2015

7/68 Đông Bắc Hoa Kỳ Họp Mặt Đầu Xuân Ất Mùi

Lê Khải Hoàng

Cám ơn tất cà các bạn 7/68 Đông Bắc Hoa Kỳ đã đến dự buổi họp mặt đầu xuân. Cũng vô cùng cảm tạ các bạn bè thân hữu đã đến chung vui cùng chúng tôi và đã gắn bó với bọn nầy trên cả chục năm. Không lần nào họp mặt mà không có các bạn:

  • anh chị Quang (thông gia của anh chị Vĩnh Tân)
  • anh chị Thông (thông gia của anh chị Vĩnh Tân)
  • anh chị Bo
  • anh Ánh
  • Trần Bảo (khóa 8/68 - cùng khóa khác chìa)Video


( Hình và video chụp và quay bằng phone Samsung Galaxy S5 )

Mời xem video clip:7/68 ĐBHK Họp Mặt

18 April 2015Hình Ảnh
Hàng 1 (L-R) anh Bo, Mai đầu bạc, Hoàng già, Thảo Babylac
Hàng 2 (L-R) Phùng Trọng Dũng, Trần Bảo, Hải mèo, Xuân Mũi Đỏ
Hàng 3 (L-R) anh Ánh, anh Quang, Vĩnh Tân

Hàng 1 (L-R) các chị Mai, Vĩnh Tân, Hải Mèo, Thảo Babylac, Hoàng già
Hàng 2 (L-R) chị Quang, chị Thông, chị Dũng, chị Bo và chị Xuân.

L-R: Phùng Trọng Dũng, Vĩnh Tân, Mai Đầu Bạc và Hoàng Già
No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!