Thursday, April 2, 2015

Thư Mời Tham Dự Reunion 2015

Nam Cali, Ngày 11 Tháng 7 Năm 2015

Thân mến gửi các bạn,

Hội Ngộ 2015 năm nay (RU-47) sẽ được tổ chức tại Little Saigon, California, USA, vào ngày 26 tháng 9 năm 2015. Thân mời quí anh chị thu xếp công việc để về chung vui cùng anh em.

Chi tiết ngày họp mặt như sau:

  • Thứ Bảy, 26/9/2015, lúc 5:00PM tại: Majesty Restaurant (Emerald Bay cũ), 5015 W. Edinger Ave, Suite #V, Santa Ana, CA 92704. Điện thoại (714) 775-5161. (Chỗ cũ năm ngoái)

Đóng góp:

Đồng hạng $30.00 / 1 người

Mọi chi phiếu xin gởi về thủ quỹ reunion:
Phạm Minh Hoa

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!