Saturday, April 18, 2015

Quỳnh Lan (Phạm Ngọc & Phạm Anh Dũng) Quỳnh Lan

Quỳnh Lan

Nhạc: Phạm Anh Dũng

Thơ: Phạm Ngọc

Tiếng hát: Quỳnh Lan

Dàn dựng: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!


Quỳnh Lan

Nhạc: Phạm Anh Dũng

Thơ: Phạm Ngọc

Tiếng hát: Quỳnh LanNo comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!