Monday, April 20, 2015

Tiếng Hát Với Cung Đàn (Văn Phụng)

Nghe Bạn Mình Hát

Tiếng Hát Với Cung Đàn

Nhạc: Văn Phụng

Tiếng hát: Hoàng Anh, Châu Chi, Thanh Giang

Đệm đàn: Thanh Giang

Hình ảnh: Dương Quốc Định

Dàn dựng: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!Tiếng Hát Với Cung Đàn

Nhạc: Văn Phụng

Tiếng hát: Hoàng Anh, Châu Chi, Thanh GiangNo comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!