Saturday, April 4, 2015

Kim Chỉ Trả Lời

Trương Hữu Trung


Gặp lại anh, ừ, như manh áo rách
Đã đem về em mặc cũng như không
Ngựa giỏi, nài hay, cương tra đúng cách
Chẳng được gì khi roi mãi cong cong

Cầm chiếc roi cong lòng em tan tác
Biết làm sao điều khiển thớt ngựa này
Lỡ lên yên tưởng mây tuôn gió bạt
Buông roi mềm buồn lắm có ai hay

Ngày ấy anh đi bỏ em cô độc
Nép bên song nhìn bạn gái theo chồng
Em yếu mềm thả đời theo gió lốc
Kim chỉ từng ngày như thế cũng xong

Nuốt lệ vào tim vá thời áo lụa
Ngày thẩn đêm thờ quạnh quẽ cô miên
Ước phút đoàn viên ghép lành gương vỡ
Ngao ngán buông xuôi cơm áo gạo tiền

Anh đến chiều nay bên hè nắng lụa
Em rất vui dù có được gì đâu
Cũng đành thôi tiếc chi thời xưa cũ
Cám ơn đời, áo rách... mát đời nhau!No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!