Friday, April 10, 2015

Trở Về Bến Mơ (Ngọc Bích) Julie Quang & Trần Thái Hòa

Trở Về Bến Mơ

Sáng tác: Ngọc Bích

Tiếng hát: Julie Quang & Trần Thái Hòa

Hình ảnh: Dương Quốc Định

Dàn dựng: Hoàng Khai NhanClick on the video thumbnail below to play!Trở Về Bến Mơ

Sáng tác: Ngọc Bích

Video edited & presented by
Hoàng Khai Nhan3 comments:

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!