Thursday, April 2, 2015

Ghi Danh Tham Dự RU-47

Click vào đây để xem danh sách các bạn đã ghi tên

Nếu tên bạn chưa có trên bảng vàng, có lẽ bạn chưa ghi danh!
Thế thì ngại ngùng chi nữa mà không... điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa?!No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!