Tuesday, October 3, 2017

Hạ Trắng (Trịnh Công Sơn) Ngọc Lan & Xuân Trường

Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Hát: Ngọc Lan

Saxophone: Xuân Trường

RU-49 Reunion 2017


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!