Tuesday, October 3, 2017

Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn & Tình Lính

Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn

Sáng tác: Văn Phụng

Hát: Thanh Giang


Tình Lính

Sáng tác: Y-Vân

Hát: 4 Ca Linh Khanh & Biên Vinh


RU-49 Reunion 2017


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!