Tuesday, October 3, 2017

Tình Ca (Phạm Duy) Bích Liên

Sáng tác: Phạm Duy

Hát: Bích Liên

RU-49 Reunion 2017Video taped by Vòng Lợi Hỷ (chị Trương Văn Tập)


Video taped by Nguyễn Văn Biên

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!